Cùng bé làm Bento Minions

Nguyên liệu:

- Cơm trắng

- Trứng chiên mỏng

- Phô mai lát

- Rong biển

- Thức ăn kèm.

Thực hiện:

- Úp ngược hộp cơm vào lát trứng chiên để cắt ra được lát trứng vừa khít với mặt hộp cơm.

- Cùng bé xúc đầy cơm vào hộp và dùng đáy muỗng nén cho mặt cơm phẳng. Phủ trứng lên mặt cơm.

- Cắt rong biển làm áo cho Minions như trong hình.

- Hướng dẫn bé dùng khuôn tròn cắt mắt cho Minions.

- Và hộp hơm bento minions đã được hoàn thành